هیئت علمی کنگره

 

اعضای گروه فوق تخصصی پلاستیک و ترمیمی چشم انجمن چشم پزشکی ایران

 

اعضای گروه فوق تخصصی قرنیه و سگمان قدامی انجمن چشم پزشکی ایران

 

اعضای گروه فوق تخصصی گلوکوم انجمن چشم پزشکی ایران

 

اعضای گروه فوق تخصصی نوروافتالمولوژی - استرابیسم انجمن چشم پزشکی ایران 

 

اعضای گروه فوق تخصصی ویتره و رتین انجمن چشم پزشکی ایران

 

اعضای گروه فوق تخصصی یووئیت انجمن چشم پزشکی ایران

 

 


اخبــاربرگزار کنندگان همایش


حامیان همایش