تاریخ های مهم

شروع ثبت نام زود هنگام

26 فروردین 1398

15 Apr. 2019

آخرين فرصت ثبت نام زود هنگام

(تا 15 مرداد تمدید شد

31 تیر 1398

22 July. 2019

شروع ثبت نام عادی

1 مرداد 1398

23 July. 2019

آخرين فرصت ثبت نام از طريق سايت

15 شهریور 1398

06 Sep. 2019

شروع رزرو هتل

14 مرداد 1398

05 Aug. 2019

آخرین فرصت رزرو هتل جهت استفاده از تخفیف

31 شهریور 1398

22 Sep. 2019

شروع ارسال خلاصه مقالات

 (تا 31 مرداد تمدیدشد

15 اردیبهشت 1398

05 May. 2019

آخرين فرصت ارسال خلاصه مقالات 

15 مرداد 1398

06 Aug. 2019

تاریخ اعلام پذیرش خلاصه مقالات

1 مهر  1398

23 Sep. 2019

شروع ارسال فیلم و عکس(جهت شرکت در مسابقه)

1 تیر 1398

22 Jun. 2019

آخرین فرصت ارسال فیلم و عکس

31 شهریور 1398

22 Sep. 2019

اعلام فیلم های برگزیده

22 مهر 1398

14 Oct. 2019

شروع ثبت نام همكاران شركت های تجاری

1 تیر 1398

22 Jun. 2019

آخرين فرصت ثبت نام همكاران شركت های تجاری

15 مهر 1398

07 Oct. 2019

برنامه پيش كنگره:

ویتره و رتین،استرابیسم و نوروافتالمولوژی،قرنیه و رفرکتیو،پلاستیک و ترمیمی چشم، گلوکوم، یووئیت، برنامه چشم پزشکان جوان

 

28  آبان 1398

19 Nov. 2019

تاریخ برگزاری کنگره

28  آبان تا 1 آذر 1398

19-22 Nov. 2019


اخبــاربرگزار کنندگان همایش


حامیان همایش