وبینار

درباره وبینار

وبینار چیست و هدف از برگزاری آن توسط انجمن چشم پزشکی ایران

نرم افزار ها

نرم افزارهای مورد نیاز جهت شرکت در وبینارهای انجمن چشم پزشکی ایران

آموزش

آموزش نصب ، راه اندازی و استفاده از وبینارهای انجمن چشم پزشکی ایران


 

 ورود به وبینار


اخبــارحامیان کنگره