هیئت علمی کنگره

هیئت علمی کنگره 

 

v  اعضای گروه فوق تخصصی پلاستیک و ترمیمی چشم انجمن چشم پزشکی ایران 

v  اعضای گروه فوق تخصصی قرنیه و سگمان قدامی انجمن چشم پزشکی ایران 

v  اعضای گروه فوق تخصصی گلوکوم انجمن چشم پزشکی ایران

v  اعضای گروه فوق تخصصی استرابیسم - نوروافتالمولوژی انجمن چشم پزشکی ایران  

v  اعضای گروه فوق تخصصی ویتره و رتین انجمن چشم پزشکی ایران 

v  اعضای گروه فوق تخصصی یووئیت انجمن چشم پزشکی ایران

 

 

 


اخبــارحامیان کنگره