ثبت نام شدگان كارگاه


ردیفنام و نام خانوادگیشماره نظامعنوان کارگاهتاریخساعت مکان
 1 افسانه آذركيش  78525  Common Eyelid Disorders  2023/06/20  08:00 - 10:00  سالن 5
 2 غلامحسين آقائي  21143  Common Eyelid Disorders  2023/06/20  08:00 - 10:00  سالن 5
 3 سيدابوالقاسم آقانژاد  19163  Common Eyelid Disorders  2023/06/20  08:00 - 10:00  سالن 5
 4 جهانگير آيت اللهي  27626  Common Eyelid Disorders  2023/06/20  08:00 - 10:00  سالن 5
 5 زینب ابراهیمی  179474  Common Eyelid Disorders  2023/06/20  08:00 - 10:00  سالن 5
 6 نوید ابوالفتح زاده  145143  Common Eyelid Disorders  2023/06/20  08:00 - 10:00  سالن 5
 7 بهدخت ابوعلی  152003  Common Eyelid Disorders  2023/06/20  08:00 - 10:00  سالن 5
 8 محمدمهدي احمديان  20603  Common Eyelid Disorders  2023/06/20  08:00 - 10:00  سالن 5
 9 کوثر اسماعیلی  185272  Common Eyelid Disorders  2023/06/20  08:00 - 10:00  سالن 5
 10 رضا افسری  134806  Common Eyelid Disorders  2023/06/20  08:00 - 10:00  سالن 5
 11 برزان امجدی  154101  Common Eyelid Disorders  2023/06/20  08:00 - 10:00  سالن 5
 12 آناهیتا امیرسرداری  126552  Common Eyelid Disorders  2023/06/20  08:00 - 10:00  سالن 5
 13 محمد حسین انصاری    Common Eyelid Disorders  2023/06/20  08:00 - 10:00  سالن 5
 14 امیر حسین اکبرپور  149348  Common Eyelid Disorders  2023/06/20  08:00 - 10:00  سالن 5
 15 محمد ایزدی زمان ابادی  38787  Common Eyelid Disorders  2023/06/20  08:00 - 10:00  سالن 5
 16 ویدا ایلخانی پاک  115020  Common Eyelid Disorders  2023/06/20  08:00 - 10:00  سالن 5
 17 لیلا بابائی  168722  Common Eyelid Disorders  2023/06/20  08:00 - 10:00  سالن 5
 18 نگار برومند  43132  Common Eyelid Disorders  2023/06/20  08:00 - 10:00  سالن 5
 19 مصطفی پاک گوهر  146205  Common Eyelid Disorders  2023/06/20  08:00 - 10:00  سالن 5
 20 محسن پورشاهرخی  123753  Common Eyelid Disorders  2023/06/20  08:00 - 10:00  سالن 5
 21 امید پیرحاجی  147959  Common Eyelid Disorders  2023/06/20  08:00 - 10:00  سالن 5
 22 سید ابراهیم جعفری  71436  Common Eyelid Disorders  2023/06/20  08:00 - 10:00  سالن 5
 23 حسين جمالي  81102  Common Eyelid Disorders  2023/06/20  08:00 - 10:00  سالن 5
 24 امید حاج محمدی  146742  Common Eyelid Disorders  2023/06/20  08:00 - 10:00  سالن 5
 25 سید رحیم حسن پور اونجی  170827  Common Eyelid Disorders  2023/06/20  08:00 - 10:00  سالن 5
 26 حميدرضا حسني  83103  Common Eyelid Disorders  2023/06/20  08:00 - 10:00  سالن 5
 27 محمد جواد حفیظی  158829  Common Eyelid Disorders  2023/06/20  08:00 - 10:00  سالن 5
 28 علی حمیدیان  92869  Common Eyelid Disorders  2023/06/20  08:00 - 10:00  سالن 5
 29 سيدمنوچهر حيدري  12261  Common Eyelid Disorders  2023/06/20  08:00 - 10:00  سالن 5
 30 محمدرضا خادمي  68716  Common Eyelid Disorders  2023/06/20  08:00 - 10:00  سالن 5
 31 نادر دهقاني  19714  Common Eyelid Disorders  2023/06/20  08:00 - 10:00  سالن 5
 32 مجتبی ذاکرعباسی  107987  Common Eyelid Disorders  2023/06/20  08:00 - 10:00  سالن 5
 33 محمدحسين راسخي نژاد  26011  Common Eyelid Disorders  2023/06/20  08:00 - 10:00  سالن 5
 34 حنانه رحیم زاده    Common Eyelid Disorders  2023/06/20  08:00 - 10:00  سالن 5
 35 امیرحسین رفیعی  171922  Common Eyelid Disorders  2023/06/20  08:00 - 10:00  سالن 5
 36 محمود رهرو  41870  Common Eyelid Disorders  2023/06/20  08:00 - 10:00  سالن 5
 37 حميدرضا رياضي بواني  30515  Common Eyelid Disorders  2023/06/20  08:00 - 10:00  سالن 5
 38 بیتا زعيم آزاد  144748  Common Eyelid Disorders  2023/06/20  08:00 - 10:00  سالن 5
 39 محمدحسين زماني  170953  Common Eyelid Disorders  2023/06/20  08:00 - 10:00  سالن 5
 40 محمد ساری محمد لی  86727  Common Eyelid Disorders  2023/06/20  08:00 - 10:00  سالن 5
 41 سمیرا سرمدی  138284  Common Eyelid Disorders  2023/06/20  08:00 - 10:00  سالن 5
 42 فائزه سلطانی  188041  Common Eyelid Disorders  2023/06/20  08:00 - 10:00  سالن 5
 43 مهرناز سلطانی نژاد  158217  Common Eyelid Disorders  2023/06/20  08:00 - 10:00  سالن 5
 44 عماد سلیمانی بیاتیانی  165738  Common Eyelid Disorders  2023/06/20  08:00 - 10:00  سالن 5
 45 منير شاددل  23348  Common Eyelid Disorders  2023/06/20  08:00 - 10:00  سالن 5
 46 هادی شمولی سلح چینی  141826  Common Eyelid Disorders  2023/06/20  08:00 - 10:00  سالن 5
 47 حسين شيردل  16650  Common Eyelid Disorders  2023/06/20  08:00 - 10:00  سالن 5
 48 فرید شکرچیان  136985  Common Eyelid Disorders  2023/06/20  08:00 - 10:00  سالن 5
 49 میثم شکفته آقکاریز  147694  Common Eyelid Disorders  2023/06/20  08:00 - 10:00  سالن 5
 50 حميدرضا صابر  31383  Common Eyelid Disorders  2023/06/20  08:00 - 10:00  سالن 5
 51 حسين صادقيان  34546  Common Eyelid Disorders  2023/06/20  08:00 - 10:00  سالن 5
 52 محمدرضا صادقيان  26198  Common Eyelid Disorders  2023/06/20  08:00 - 10:00  سالن 5
 53 ناصر صمدي آيدنلو  36036  Common Eyelid Disorders  2023/06/20  08:00 - 10:00  سالن 5
 54 وحيد صنعتي  27416  Common Eyelid Disorders  2023/06/20  08:00 - 10:00  سالن 5
 55 مهرداد عابدزاده جانی ابادی  131746  Common Eyelid Disorders  2023/06/20  08:00 - 10:00  سالن 5
 56 یونس عزیزپور فرد  156619  Common Eyelid Disorders  2023/06/20  08:00 - 10:00  سالن 5
 57 خداداد عسکري  91971  Common Eyelid Disorders  2023/06/20  08:00 - 10:00  سالن 5
 58 مهدي عليزاده حسن کياده  92115  Common Eyelid Disorders  2023/06/20  08:00 - 10:00  سالن 5
 59 حميدرضا فلاح سلطان آباد  25745  Common Eyelid Disorders  2023/06/20  08:00 - 10:00  سالن 5
 60 بهزاد قادری  30689  Common Eyelid Disorders  2023/06/20  08:00 - 10:00  سالن 5
 61 عاطفه قماشی  137959  Common Eyelid Disorders  2023/06/20  08:00 - 10:00  سالن 5
 62 حسین قهوه چیان  157911  Common Eyelid Disorders  2023/06/20  08:00 - 10:00  سالن 5
 63 عصمت كرباسي  47555  Common Eyelid Disorders  2023/06/20  08:00 - 10:00  سالن 5
 64 ماشاءالله كريمي  49944  Common Eyelid Disorders  2023/06/20  08:00 - 10:00  سالن 5
 65 محمد محمدي روزبهاني  40739  Common Eyelid Disorders  2023/06/20  08:00 - 10:00  سالن 5
 66 احسان مرادعلیزاده  123855  Common Eyelid Disorders  2023/06/20  08:00 - 10:00  سالن 5
 67 مرتضي مرتضوي فرد  42064  Common Eyelid Disorders  2023/06/20  08:00 - 10:00  سالن 5
 68 مهدی معلم  185263  Common Eyelid Disorders  2023/06/20  08:00 - 10:00  سالن 5
 69 سيدمصطفي مهاجر  26627  Common Eyelid Disorders  2023/06/20  08:00 - 10:00  سالن 5
 70 عاطفه مهديان راد  153537  Common Eyelid Disorders  2023/06/20  08:00 - 10:00  سالن 5
 71 مهران مهدی زاده  123437  Common Eyelid Disorders  2023/06/20  08:00 - 10:00  سالن 5
 72 مهدی ناظمیه  71963  Common Eyelid Disorders  2023/06/20  08:00 - 10:00  سالن 5
 73 رضا نبيي  30429  Common Eyelid Disorders  2023/06/20  08:00 - 10:00  سالن 5
 74 وحيد نجاتي  12730  Common Eyelid Disorders  2023/06/20  08:00 - 10:00  سالن 5
 75 فاطمه نجفي مود  23114  Common Eyelid Disorders  2023/06/20  08:00 - 10:00  سالن 5
 76 فاطمه وزيري سرشک  81091  Common Eyelid Disorders  2023/06/20  08:00 - 10:00  سالن 5
 77 اميررضا ويسى  116873  Common Eyelid Disorders  2023/06/20  08:00 - 10:00  سالن 5
 78 ندا کریمی  156570  Common Eyelid Disorders  2023/06/20  08:00 - 10:00  سالن 5
 79 مهدي کماني  108609  Common Eyelid Disorders  2023/06/20  08:00 - 10:00  سالن 5
 80 نوید ابوالفتح زاده  145143  Refractive Surprise Following Cataract and Refractive Surgery  2023/06/20  14:30 - 16:00  سالن 3
 81 جابر احمدزاده  33086  Refractive Surprise Following Cataract and Refractive Surgery  2023/06/20  14:30 - 16:00  سالن 3
 82 محمدمهدي احمديان  20603  Refractive Surprise Following Cataract and Refractive Surgery  2023/06/20  14:30 - 16:00  سالن 3
 83 رامين اساسي  77632  Refractive Surprise Following Cataract and Refractive Surgery  2023/06/20  14:30 - 16:00  سالن 3
 84 حسين اسحاقيه ميبدي  32444  Refractive Surprise Following Cataract and Refractive Surgery  2023/06/20  14:30 - 16:00  سالن 3
 85 کوثر اسماعیلی  185272  Refractive Surprise Following Cataract and Refractive Surgery  2023/06/20  14:30 - 16:00  سالن 3
 86 آناهیتا امیرسرداری  126552  Refractive Surprise Following Cataract and Refractive Surgery  2023/06/20  14:30 - 16:00  سالن 3
 87 محمد امینی  157615  Refractive Surprise Following Cataract and Refractive Surgery  2023/06/20  14:30 - 16:00  سالن 3
 88 محمد حسین انصاری    Refractive Surprise Following Cataract and Refractive Surgery  2023/06/20  14:30 - 16:00  سالن 3
 89 حبيب اوجاقي  58420  Refractive Surprise Following Cataract and Refractive Surgery  2023/06/20  14:30 - 16:00  سالن 3
 90 محمد ایزدی زمان ابادی  38787  Refractive Surprise Following Cataract and Refractive Surgery  2023/06/20  14:30 - 16:00  سالن 3
 91 ویدا ایلخانی پاک  115020  Refractive Surprise Following Cataract and Refractive Surgery  2023/06/20  14:30 - 16:00  سالن 3
 92 احمد بابایی  150908  Refractive Surprise Following Cataract and Refractive Surgery  2023/06/20  14:30 - 16:00  سالن 3
 93 محمدرضا باقرزاده  23062  Refractive Surprise Following Cataract and Refractive Surgery  2023/06/20  14:30 - 16:00  سالن 3
 94 سعيد بانان  94208  Refractive Surprise Following Cataract and Refractive Surgery  2023/06/20  14:30 - 16:00  سالن 3
 95 رحمان بیرامی  123339  Refractive Surprise Following Cataract and Refractive Surgery  2023/06/20  14:30 - 16:00  سالن 3
 96 مصطفی پاک گوهر  146205  Refractive Surprise Following Cataract and Refractive Surgery  2023/06/20  14:30 - 16:00  سالن 3
 97 محمدرضا پرچگانی  100041  Refractive Surprise Following Cataract and Refractive Surgery  2023/06/20  14:30 - 16:00  سالن 3
 98 گيلدا پرويزي  32407  Refractive Surprise Following Cataract and Refractive Surgery  2023/06/20  14:30 - 16:00  سالن 3
 99 محسن پورشاهرخی  123753  Refractive Surprise Following Cataract and Refractive Surgery  2023/06/20  14:30 - 16:00  سالن 3
 100 امید پیرحاجی  147959  Refractive Surprise Following Cataract and Refractive Surgery  2023/06/20  14:30 - 16:00  سالن 3
 101 مهدی توکلی  152510  Refractive Surprise Following Cataract and Refractive Surgery  2023/06/20  14:30 - 16:00  سالن 3
 102 حبيب جعفري اقدم  30638  Refractive Surprise Following Cataract and Refractive Surgery  2023/06/20  14:30 - 16:00  سالن 3
 103 سید ابراهیم جعفری  71436  Refractive Surprise Following Cataract and Refractive Surgery  2023/06/20  14:30 - 16:00  سالن 3
 104 سيروس جلواني  21362  Refractive Surprise Following Cataract and Refractive Surgery  2023/06/20  14:30 - 16:00  سالن 3
 105 محمد جليلي  37217  Refractive Surprise Following Cataract and Refractive Surgery  2023/06/20  14:30 - 16:00  سالن 3
 106 حسين جمالي  81102  Refractive Surprise Following Cataract and Refractive Surgery  2023/06/20  14:30 - 16:00  سالن 3
 107 مینا حاج محمد کریمی  169912  Refractive Surprise Following Cataract and Refractive Surgery  2023/06/20  14:30 - 16:00  سالن 3
 108 امید حاج محمدی  146742  Refractive Surprise Following Cataract and Refractive Surgery  2023/06/20  14:30 - 16:00  سالن 3
 109 سید رحیم حسن پور اونجی  170827  Refractive Surprise Following Cataract and Refractive Surgery  2023/06/20  14:30 - 16:00  سالن 3
 110 سیامک خاوندی  157491  Refractive Surprise Following Cataract and Refractive Surgery  2023/06/20  14:30 - 16:00  سالن 3
 111 مهسا خاکباز  90919  Refractive Surprise Following Cataract and Refractive Surgery  2023/06/20  14:30 - 16:00  سالن 3
 112 فاطمه خبازیان زاده  144682  Refractive Surprise Following Cataract and Refractive Surgery  2023/06/20  14:30 - 16:00  سالن 3
 113 علی اکبر خداپرستان  25388  Refractive Surprise Following Cataract and Refractive Surgery  2023/06/20  14:30 - 16:00  سالن 3
 114 امیر خسروی  127838  Refractive Surprise Following Cataract and Refractive Surgery  2023/06/20  14:30 - 16:00  سالن 3
 115 فريده درودگر  54534  Refractive Surprise Following Cataract and Refractive Surgery  2023/06/20  14:30 - 16:00  سالن 3
 116 طاهره درويش پور  146400  Refractive Surprise Following Cataract and Refractive Surgery  2023/06/20  14:30 - 16:00  سالن 3
 117 نادر دهقاني  19714  Refractive Surprise Following Cataract and Refractive Surgery  2023/06/20  14:30 - 16:00  سالن 3
 118 افشين دوست محمدي  31919  Refractive Surprise Following Cataract and Refractive Surgery  2023/06/20  14:30 - 16:00  سالن 3
 119 مجتبی ذاکرعباسی  107987  Refractive Surprise Following Cataract and Refractive Surgery  2023/06/20  14:30 - 16:00  سالن 3
 120 سعید رئیسی  149834  Refractive Surprise Following Cataract and Refractive Surgery  2023/06/20  14:30 - 16:00  سالن 3
 121 فیصل راحت  91556  Refractive Surprise Following Cataract and Refractive Surgery  2023/06/20  14:30 - 16:00  سالن 3
 122 محمدحسين راسخي نژاد  26011  Refractive Surprise Following Cataract and Refractive Surgery  2023/06/20  14:30 - 16:00  سالن 3
 123 صادق رضازاده  73955  Refractive Surprise Following Cataract and Refractive Surgery  2023/06/20  14:30 - 16:00  سالن 3
 124 امیرحسین رفیعی  171922  Refractive Surprise Following Cataract and Refractive Surgery  2023/06/20  14:30 - 16:00  سالن 3
 125 محمدباقر رهبانی نوبر  20103  Refractive Surprise Following Cataract and Refractive Surgery  2023/06/20  14:30 - 16:00  سالن 3
 126 محمدرضا روحاني  21981  Refractive Surprise Following Cataract and Refractive Surgery  2023/06/20  14:30 - 16:00  سالن 3
 127 مريم روشني  119906  Refractive Surprise Following Cataract and Refractive Surgery  2023/06/20  14:30 - 16:00  سالن 3
 128 مهدی زادمهر  127875  Refractive Surprise Following Cataract and Refractive Surgery  2023/06/20  14:30 - 16:00  سالن 3
 129 علي رضا زارعي فر  105171  Refractive Surprise Following Cataract and Refractive Surgery  2023/06/20  14:30 - 16:00  سالن 3
 130 محمد ساری محمد لی  86727  Refractive Surprise Following Cataract and Refractive Surgery  2023/06/20  14:30 - 16:00  سالن 3
 131 محمدرضا سالاري  42154  Refractive Surprise Following Cataract and Refractive Surgery  2023/06/20  14:30 - 16:00  سالن 3
 132 سید فریدون سجادی  155541  Refractive Surprise Following Cataract and Refractive Surgery  2023/06/20  14:30 - 16:00  سالن 3
 133 سمیرا سرمدی  138284  Refractive Surprise Following Cataract and Refractive Surgery  2023/06/20  14:30 - 16:00  سالن 3
 134 فائزه سلطانی  188041  Refractive Surprise Following Cataract and Refractive Surgery  2023/06/20  14:30 - 16:00  سالن 3
 135 هاشم شادمان  110419  Refractive Surprise Following Cataract and Refractive Surgery  2023/06/20  14:30 - 16:00  سالن 3
 136 محمد شيرخانلو  24129  Refractive Surprise Following Cataract and Refractive Surgery  2023/06/20  14:30 - 16:00  سالن 3
 137 عيسي شيردل  69696  Refractive Surprise Following Cataract and Refractive Surgery  2023/06/20  14:30 - 16:00  سالن 3
 138 ابراهيم شيرزاده  31678  Refractive Surprise Following Cataract and Refractive Surgery  2023/06/20  14:30 - 16:00  سالن 3
 139 محمدحسين صادقي  20556  Refractive Surprise Following Cataract and Refractive Surgery  2023/06/20  14:30 - 16:00  سالن 3
 140 محمدرضا صادقيان  26198  Refractive Surprise Following Cataract and Refractive Surgery  2023/06/20  14:30 - 16:00  سالن 3
 141 ناصر صمدي آيدنلو  36036  Refractive Surprise Following Cataract and Refractive Surgery  2023/06/20  14:30 - 16:00  سالن 3
 142 مهرداد عابدزاده جانی ابادی  131746  Refractive Surprise Following Cataract and Refractive Surgery  2023/06/20  14:30 - 16:00  سالن 3
 143 محسن عادل پور  108944  Refractive Surprise Following Cataract and Refractive Surgery  2023/06/20  14:30 - 16:00  سالن 3
 144 سيدحسين عالمزاده بحريني  29749  Refractive Surprise Following Cataract and Refractive Surgery  2023/06/20  14:30 - 16:00  سالن 3
 145 یونس عزیزپور فرد  156619  Refractive Surprise Following Cataract and Refractive Surgery  2023/06/20  14:30 - 16:00  سالن 3
 146 احسان عزیزی  142951  Refractive Surprise Following Cataract and Refractive Surgery  2023/06/20  14:30 - 16:00  سالن 3
 147 بهرام عليائی  37742  Refractive Surprise Following Cataract and Refractive Surgery  2023/06/20  14:30 - 16:00  سالن 3
 148 مهدي عليزاده حسن کياده  92115  Refractive Surprise Following Cataract and Refractive Surgery  2023/06/20  14:30 - 16:00  سالن 3
 149 مصطفی علی ابادی  149605  Refractive Surprise Following Cataract and Refractive Surgery  2023/06/20  14:30 - 16:00  سالن 3
 150 شيوا فرج پور ملکی  134563  Refractive Surprise Following Cataract and Refractive Surgery  2023/06/20  14:30 - 16:00  سالن 3
 151 مجيد فرخ قاطع  67040  Refractive Surprise Following Cataract and Refractive Surgery  2023/06/20  14:30 - 16:00  سالن 3
 152 زهرا فرزين وش  124583  Refractive Surprise Following Cataract and Refractive Surgery  2023/06/20  14:30 - 16:00  سالن 3
 153 علي فلاح زاده  51166  Refractive Surprise Following Cataract and Refractive Surgery  2023/06/20  14:30 - 16:00  سالن 3
 154 محمود قسامي  25259  Refractive Surprise Following Cataract and Refractive Surgery  2023/06/20  14:30 - 16:00  سالن 3
 155 حکیم اله قلم آرا  91770  Refractive Surprise Following Cataract and Refractive Surgery  2023/06/20  14:30 - 16:00  سالن 3
 156 کیاندخت قمری  173618  Refractive Surprise Following Cataract and Refractive Surgery  2023/06/20  14:30 - 16:00  سالن 3
 157 اسدا... كاكايي  80016  Refractive Surprise Following Cataract and Refractive Surgery  2023/06/20  14:30 - 16:00  سالن 3
 158 شهره كدخدايي  91787  Refractive Surprise Following Cataract and Refractive Surgery  2023/06/20  14:30 - 16:00  سالن 3
 159 فاطمه كشاورز فضل  85519  Refractive Surprise Following Cataract and Refractive Surgery  2023/06/20  14:30 - 16:00  سالن 3
 160 مسعود گلستانباغ  26463  Refractive Surprise Following Cataract and Refractive Surgery  2023/06/20  14:30 - 16:00  سالن 3
 161 بهارك گلستانه  82014  Refractive Surprise Following Cataract and Refractive Surgery  2023/06/20  14:30 - 16:00  سالن 3
 162 جابر محسنی  158566  Refractive Surprise Following Cataract and Refractive Surgery  2023/06/20  14:30 - 16:00  سالن 3
 163 آراز محمدزاده  84707  Refractive Surprise Following Cataract and Refractive Surgery  2023/06/20  14:30 - 16:00  سالن 3
 164 جواد محمدی نسب  171474  Refractive Surprise Following Cataract and Refractive Surgery  2023/06/20  14:30 - 16:00  سالن 3
 165 سيدحسن مدرسي فرد  43719  Refractive Surprise Following Cataract and Refractive Surgery  2023/06/20  14:30 - 16:00  سالن 3
 166 مرتضي مرتضوي فرد  42064  Refractive Surprise Following Cataract and Refractive Surgery  2023/06/20  14:30 - 16:00  سالن 3
 167 سيدمحمد مرسلي  20052  Refractive Surprise Following Cataract and Refractive Surgery  2023/06/20  14:30 - 16:00  سالن 3
 168 حسام مساوات  11947  Refractive Surprise Following Cataract and Refractive Surgery  2023/06/20  14:30 - 16:00  سالن 3
 169 امین مسجدی  118261  Refractive Surprise Following Cataract and Refractive Surgery  2023/06/20  14:30 - 16:00  سالن 3
 170 محمدرضا مشكوه  20380  Refractive Surprise Following Cataract and Refractive Surgery  2023/06/20  14:30 - 16:00  سالن 3
 171 رضا مصباحي  90038  Refractive Surprise Following Cataract and Refractive Surgery  2023/06/20  14:30 - 16:00  سالن 3
 172 مهدی معلم  185263  Refractive Surprise Following Cataract and Refractive Surgery  2023/06/20  14:30 - 16:00  سالن 3
 173 امیر مسعود معینی  145078  Refractive Surprise Following Cataract and Refractive Surgery  2023/06/20  14:30 - 16:00  سالن 3
 174 علیرضا مقدسی  112881  Refractive Surprise Following Cataract and Refractive Surgery  2023/06/20  14:30 - 16:00  سالن 3
 175 مسعود مقصودلو    Refractive Surprise Following Cataract and Refractive Surgery  2023/06/20  14:30 - 16:00  سالن 3
 176 سید حسین ملک حسینی  81600  Refractive Surprise Following Cataract and Refractive Surgery  2023/06/20  14:30 - 16:00  سالن 3
 177 سيدمصطفي مهاجر  26627  Refractive Surprise Following Cataract and Refractive Surgery  2023/06/20  14:30 - 16:00  سالن 3
 178 ارزو مومني  113873  Refractive Surprise Following Cataract and Refractive Surgery  2023/06/20  14:30 - 16:00  سالن 3
 179 پريسا نادري  111181  Refractive Surprise Following Cataract and Refractive Surgery  2023/06/20  14:30 - 16:00  سالن 3
 180 مهدی ناظمیه  71963  Refractive Surprise Following Cataract and Refractive Surgery  2023/06/20  14:30 - 16:00  سالن 3
 181 فاطمه نجفي مود  23114  Refractive Surprise Following Cataract and Refractive Surgery  2023/06/20  14:30 - 16:00  سالن 3
 182 سليم نمازي  25182  Refractive Surprise Following Cataract and Refractive Surgery  2023/06/20  14:30 - 16:00  سالن 3
 183 سعيد نوشيروانپور  93449  Refractive Surprise Following Cataract and Refractive Surgery  2023/06/20  14:30 - 16:00  سالن 3
 184 علي نيلي احمدآبادي  29908  Refractive Surprise Following Cataract and Refractive Surgery  2023/06/20  14:30 - 16:00  سالن 3
 185 سید حسام هاشمیان  101818  Refractive Surprise Following Cataract and Refractive Surgery  2023/06/20  14:30 - 16:00  سالن 3
 186 محسن هفده تني  25943  Refractive Surprise Following Cataract and Refractive Surgery  2023/06/20  14:30 - 16:00  سالن 3
 187 آیه هنرآموز  139967  Refractive Surprise Following Cataract and Refractive Surgery  2023/06/20  14:30 - 16:00  سالن 3
 188 حسين يوردخاني  28574  Refractive Surprise Following Cataract and Refractive Surgery  2023/06/20  14:30 - 16:00  سالن 3
 189 ندا کریمی  156570  Refractive Surprise Following Cataract and Refractive Surgery  2023/06/20  14:30 - 16:00  سالن 3
 190 افشین کلانتری اسکویی  118593  Refractive Surprise Following Cataract and Refractive Surgery  2023/06/20  14:30 - 16:00  سالن 3
 191 نیما کوشا  111373  Refractive Surprise Following Cataract and Refractive Surgery  2023/06/20  14:30 - 16:00  سالن 3
 192 افسانه آذركيش  78525  Application of Imaging Modalities in Uveitis (Case-based Discussion)  2023/06/20  14:30 - 16:00  سالن 4
 193 سید حسین ابطحی    Application of Imaging Modalities in Uveitis (Case-based Discussion)  2023/06/20  14:30 - 16:00  سالن 4
 194 نگار برومند  43132  Application of Imaging Modalities in Uveitis (Case-based Discussion)  2023/06/20  14:30 - 16:00  سالن 4
 195 حميدرضا حسني  83103  Application of Imaging Modalities in Uveitis (Case-based Discussion)  2023/06/20  14:30 - 16:00  سالن 4
 196 حنانه رحیم زاده    Application of Imaging Modalities in Uveitis (Case-based Discussion)  2023/06/20  14:30 - 16:00  سالن 4
 197 محمد زماني  92331  Application of Imaging Modalities in Uveitis (Case-based Discussion)  2023/06/20  14:30 - 16:00  سالن 4
 198 كريم صادقي  17225  Application of Imaging Modalities in Uveitis (Case-based Discussion)  2023/06/20  14:30 - 16:00  سالن 4
 199 فرزان كيان ارثي  35135  Application of Imaging Modalities in Uveitis (Case-based Discussion)  2023/06/20  14:30 - 16:00  سالن 4
 200 مهريار موثقي  71791  Application of Imaging Modalities in Uveitis (Case-based Discussion)  2023/06/20  14:30 - 16:00  سالن 4
 201 محمد حسین نوروززاده  100832  Application of Imaging Modalities in Uveitis (Case-based Discussion)  2023/06/20  14:30 - 16:00  سالن 4
 202 علي کياور  116096  Application of Imaging Modalities in Uveitis (Case-based Discussion)  2023/06/20  14:30 - 16:00  سالن 4
 203 جهانگير آيت اللهي  27626  Pterygium Surgery, Do’s and Don’ts  2023/06/20  14:30 - 16:00  سالن 5
 204 زینب ابراهیمی  179474  Pterygium Surgery, Do’s and Don’ts  2023/06/20  14:30 - 16:00  سالن 5
 205 بهدخت ابوعلی  152003  Pterygium Surgery, Do’s and Don’ts  2023/06/20  14:30 - 16:00  سالن 5
 206 رضا افسری  134806  Pterygium Surgery, Do’s and Don’ts  2023/06/20  14:30 - 16:00  سالن 5
 207 فرشاد افشار  176074  Pterygium Surgery, Do’s and Don’ts  2023/06/20  14:30 - 16:00  سالن 5
 208 اسماعيل امامي نيا  7460  Pterygium Surgery, Do’s and Don’ts  2023/06/20  14:30 - 16:00  سالن 5
 209 برزان امجدی  154101  Pterygium Surgery, Do’s and Don’ts  2023/06/20  14:30 - 16:00  سالن 5
 210 میترا اکبری  97187  Pterygium Surgery, Do’s and Don’ts  2023/06/20  14:30 - 16:00  سالن 5
 211 لیلا بابائی  168722  Pterygium Surgery, Do’s and Don’ts  2023/06/20  14:30 - 16:00  سالن 5
 212 محمد مهدی باقرصاد  132558  Pterygium Surgery, Do’s and Don’ts  2023/06/20  14:30 - 16:00  سالن 5
 213 سيروس بخت اور  30542  Pterygium Surgery, Do’s and Don’ts  2023/06/20  14:30 - 16:00  سالن 5
 214 راضیه پارسا  121957  Pterygium Surgery, Do’s and Don’ts  2023/06/20  14:30 - 16:00  سالن 5
 215 محمد تقوي رفسنجاني  26054  Pterygium Surgery, Do’s and Don’ts  2023/06/20  14:30 - 16:00  سالن 5
 216 رضا جعفري  102308  Pterygium Surgery, Do’s and Don’ts  2023/06/20  14:30 - 16:00  سالن 5
 217 محمد جواد حفیظی  158829  Pterygium Surgery, Do’s and Don’ts  2023/06/20  14:30 - 16:00  سالن 5
 218 علی حمیدیان  92869  Pterygium Surgery, Do’s and Don’ts  2023/06/20  14:30 - 16:00  سالن 5
 219 سيدمنوچهر حيدري  12261  Pterygium Surgery, Do’s and Don’ts  2023/06/20  14:30 - 16:00  سالن 5
 220 فروزان رحیمی  101006  Pterygium Surgery, Do’s and Don’ts  2023/06/20  14:30 - 16:00  سالن 5
 221 محمود رهرو  41870  Pterygium Surgery, Do’s and Don’ts  2023/06/20  14:30 - 16:00  سالن 5
 222 بیتا زعيم آزاد  144748  Pterygium Surgery, Do’s and Don’ts  2023/06/20  14:30 - 16:00  سالن 5
 223 محمدحسين زماني  170953  Pterygium Surgery, Do’s and Don’ts  2023/06/20  14:30 - 16:00  سالن 5
 224 ناهيد ساعي پور  106270  Pterygium Surgery, Do’s and Don’ts  2023/06/20  14:30 - 16:00  سالن 5
 225 سپیده سجادی  164082  Pterygium Surgery, Do’s and Don’ts  2023/06/20  14:30 - 16:00  سالن 5
 226 مهرناز سلطانی نژاد  158217  Pterygium Surgery, Do’s and Don’ts  2023/06/20  14:30 - 16:00  سالن 5
 227 عماد سلیمانی بیاتیانی  165738  Pterygium Surgery, Do’s and Don’ts  2023/06/20  14:30 - 16:00  سالن 5
 228 سيدحسن سيدي  60139  Pterygium Surgery, Do’s and Don’ts  2023/06/20  14:30 - 16:00  سالن 5
 229 محمدهادى شمسايى  131458  Pterygium Surgery, Do’s and Don’ts  2023/06/20  14:30 - 16:00  سالن 5
 230 هادی شمولی سلح چینی  141826  Pterygium Surgery, Do’s and Don’ts  2023/06/20  14:30 - 16:00  سالن 5
 231 فرید شکرچیان  136985  Pterygium Surgery, Do’s and Don’ts  2023/06/20  14:30 - 16:00  سالن 5
 232 میثم شکفته آقکاریز  147694  Pterygium Surgery, Do’s and Don’ts  2023/06/20  14:30 - 16:00  سالن 5
 233 حسين صادقيان  34546  Pterygium Surgery, Do’s and Don’ts  2023/06/20  14:30 - 16:00  سالن 5
 234 وحيد صنعتي  27416  Pterygium Surgery, Do’s and Don’ts  2023/06/20  14:30 - 16:00  سالن 5
 235 اكرم طاهربقال  28316  Pterygium Surgery, Do’s and Don’ts  2023/06/20  14:30 - 16:00  سالن 5
 236 سهیلا طاهری  106924  Pterygium Surgery, Do’s and Don’ts  2023/06/20  14:30 - 16:00  سالن 5
 237 خداداد عسکري  91971  Pterygium Surgery, Do’s and Don’ts  2023/06/20  14:30 - 16:00  سالن 5
 238 حميدرضا فلاح سلطان آباد  25745  Pterygium Surgery, Do’s and Don’ts  2023/06/20  14:30 - 16:00  سالن 5
 239 بهزاد قادری  30689  Pterygium Surgery, Do’s and Don’ts  2023/06/20  14:30 - 16:00  سالن 5
 240 آرزو كريمي مقدم  79752  Pterygium Surgery, Do’s and Don’ts  2023/06/20  14:30 - 16:00  سالن 5
 241 رقيه ماندگار  17394  Pterygium Surgery, Do’s and Don’ts  2023/06/20  14:30 - 16:00  سالن 5
 242 محمد محمدي روزبهاني  40739  Pterygium Surgery, Do’s and Don’ts  2023/06/20  14:30 - 16:00  سالن 5
 243 احسان مرادعلیزاده  123855  Pterygium Surgery, Do’s and Don’ts  2023/06/20  14:30 - 16:00  سالن 5
 244 مهران مهدی زاده  123437  Pterygium Surgery, Do’s and Don’ts  2023/06/20  14:30 - 16:00  سالن 5
 245 حسين نامجو  16369  Pterygium Surgery, Do’s and Don’ts  2023/06/20  14:30 - 16:00  سالن 5
 246 وحيد نجاتي  12730  Pterygium Surgery, Do’s and Don’ts  2023/06/20  14:30 - 16:00  سالن 5
 247 منصور هادي زاده  30604  Pterygium Surgery, Do’s and Don’ts  2023/06/20  14:30 - 16:00  سالن 5
 248 ماهبد ورزیری  37589  Pterygium Surgery, Do’s and Don’ts  2023/06/20  14:30 - 16:00  سالن 5
 249 فاطمه وزيري سرشک  81091  Pterygium Surgery, Do’s and Don’ts  2023/06/20  14:30 - 16:00  سالن 5
 250 مهدي کماني  108609  Pterygium Surgery, Do’s and Don’ts  2023/06/20  14:30 - 16:00  سالن 5
 251 امیر حسین اکبرپور  149348  Legal Medicine  2023/06/20  14:30 - 16:00  سالن 6
 252 فرهاد جانباز فوتمی  97280  Legal Medicine  2023/06/20  14:30 - 16:00  سالن 6
 253 غلامرضا دارائي  20860  Legal Medicine  2023/06/20  14:30 - 16:00  سالن 6
 254 حميدرضا صابر  31383  Legal Medicine  2023/06/20  14:30 - 16:00  سالن 6
 255 حسین قهوه چیان  157911  Legal Medicine  2023/06/20  14:30 - 16:00  سالن 6
 256 معصومه ولي پور  129467  Legal Medicine  2023/06/20  14:30 - 16:00  سالن 6
 257 افسانه آذركيش  78525  Updates on Pediatric Retina  2023/06/20  16:30 - 18:00  سالن 2
 258 محمد ایزدی زمان ابادی  38787  Updates on Pediatric Retina  2023/06/20  16:30 - 18:00  سالن 2
 259 سيروس بخت اور  30542  Updates on Pediatric Retina  2023/06/20  16:30 - 18:00  سالن 2
 260 حميدرضا حسني  83103  Updates on Pediatric Retina  2023/06/20  16:30 - 18:00  سالن 2
 261 سيدمنوچهر حيدري  12261  Updates on Pediatric Retina  2023/06/20  16:30 - 18:00  سالن 2
 262 علی خوش آمدی  59729  Updates on Pediatric Retina  2023/06/20  16:30 - 18:00  سالن 2
 263 حنانه رحیم زاده    Updates on Pediatric Retina  2023/06/20  16:30 - 18:00  سالن 2
 264 سپیده سجادی  164082  Updates on Pediatric Retina  2023/06/20  16:30 - 18:00  سالن 2
 265 سمیرا سرمدی  138284  Updates on Pediatric Retina  2023/06/20  16:30 - 18:00  سالن 2
 266 فائزه سلطانی  188041  Updates on Pediatric Retina  2023/06/20  16:30 - 18:00  سالن 2
 267 علی كثيری  21002  Updates on Pediatric Retina  2023/06/20  16:30 - 18:00  سالن 2
 268 فرزان كيان ارثي  35135  Updates on Pediatric Retina  2023/06/20  16:30 - 18:00  سالن 2
 269 سيدمصطفي مهاجر  26627  Updates on Pediatric Retina  2023/06/20  16:30 - 18:00  سالن 2
 270 منصور هادي زاده  30604  Updates on Pediatric Retina  2023/06/20  16:30 - 18:00  سالن 2
 271 علي کياور  116096  Updates on Pediatric Retina  2023/06/20  16:30 - 18:00  سالن 2
 272 زینب ابراهیمی  179474  IOL Power Calculation, Selecting Best Parameters and Formula  2023/06/20  16:30 - 18:00  سالن 3
 273 بهدخت ابوعلی  152003  IOL Power Calculation, Selecting Best Parameters and Formula  2023/06/20  16:30 - 18:00  سالن 3
 274 کوثر اسماعیلی  185272  IOL Power Calculation, Selecting Best Parameters and Formula  2023/06/20  16:30 - 18:00  سالن 3
 275 رضا افسری  134806  IOL Power Calculation, Selecting Best Parameters and Formula  2023/06/20  16:30 - 18:00  سالن 3
 276 برزان امجدی  154101  IOL Power Calculation, Selecting Best Parameters and Formula  2023/06/20  16:30 - 18:00  سالن 3
 277 آناهیتا امیرسرداری  126552  IOL Power Calculation, Selecting Best Parameters and Formula  2023/06/20  16:30 - 18:00  سالن 3
 278 محمد امینی  157615  IOL Power Calculation, Selecting Best Parameters and Formula  2023/06/20  16:30 - 18:00  سالن 3
 279 محمد حسین انصاری    IOL Power Calculation, Selecting Best Parameters and Formula  2023/06/20  16:30 - 18:00  سالن 3
 280 حبيب اوجاقي  58420  IOL Power Calculation, Selecting Best Parameters and Formula  2023/06/20  16:30 - 18:00  سالن 3
 281 عليرضا ايراني  89088  IOL Power Calculation, Selecting Best Parameters and Formula  2023/06/20  16:30 - 18:00  سالن 3
 282 امیر حسین اکبرپور  149348  IOL Power Calculation, Selecting Best Parameters and Formula  2023/06/20  16:30 - 18:00  سالن 3
 283 میترا اکبری  97187  IOL Power Calculation, Selecting Best Parameters and Formula  2023/06/20  16:30 - 18:00  سالن 3
 284 علی ایت الهی    IOL Power Calculation, Selecting Best Parameters and Formula  2023/06/20  16:30 - 18:00  سالن 3
 285 محمد ایزدی زمان ابادی  38787  IOL Power Calculation, Selecting Best Parameters and Formula  2023/06/20  16:30 - 18:00  سالن 3
 286 ویدا ایلخانی پاک  115020  IOL Power Calculation, Selecting Best Parameters and Formula  2023/06/20  16:30 - 18:00  سالن 3
 287 لیلا بابائی  168722  IOL Power Calculation, Selecting Best Parameters and Formula  2023/06/20  16:30 - 18:00  سالن 3
 288 احمد بابایی  150908  IOL Power Calculation, Selecting Best Parameters and Formula  2023/06/20  16:30 - 18:00  سالن 3
 289 محمد مهدی باقرصاد  132558  IOL Power Calculation, Selecting Best Parameters and Formula  2023/06/20  16:30 - 18:00  سالن 3
 290 سعيد بانان  94208  IOL Power Calculation, Selecting Best Parameters and Formula  2023/06/20  16:30 - 18:00  سالن 3
 291 عرفان بهرمانی  138497  IOL Power Calculation, Selecting Best Parameters and Formula  2023/06/20  16:30 - 18:00  سالن 3
 292 رحمان بیرامی  123339  IOL Power Calculation, Selecting Best Parameters and Formula  2023/06/20  16:30 - 18:00  سالن 3
 293 راضیه پارسا  121957  IOL Power Calculation, Selecting Best Parameters and Formula  2023/06/20  16:30 - 18:00  سالن 3
 294 مصطفی پاک گوهر  146205  IOL Power Calculation, Selecting Best Parameters and Formula  2023/06/20  16:30 - 18:00  سالن 3
 295 محمدرضا پرچگانی  100041  IOL Power Calculation, Selecting Best Parameters and Formula  2023/06/20  16:30 - 18:00  سالن 3
 296 محسن پورشاهرخی  123753  IOL Power Calculation, Selecting Best Parameters and Formula  2023/06/20  16:30 - 18:00  سالن 3
 297 امید پیرحاجی  147959  IOL Power Calculation, Selecting Best Parameters and Formula  2023/06/20  16:30 - 18:00  سالن 3
 298 فرهاد جانباز فوتمی  97280  IOL Power Calculation, Selecting Best Parameters and Formula  2023/06/20  16:30 - 18:00  سالن 3
 299 سید ابراهیم جعفری  71436  IOL Power Calculation, Selecting Best Parameters and Formula  2023/06/20  16:30 - 18:00  سالن 3
 300 سيروس جلواني  21362  IOL Power Calculation, Selecting Best Parameters and Formula  2023/06/20  16:30 - 18:00  سالن 3
 301 محمد جليلي  37217  IOL Power Calculation, Selecting Best Parameters and Formula  2023/06/20  16:30 - 18:00  سالن 3
 302 حسين جمالي  81102  IOL Power Calculation, Selecting Best Parameters and Formula  2023/06/20  16:30 - 18:00  سالن 3
 303 مینا حاج محمد کریمی  169912  IOL Power Calculation, Selecting Best Parameters and Formula  2023/06/20  16:30 - 18:00  سالن 3
 304 امید حاج محمدی  146742  IOL Power Calculation, Selecting Best Parameters and Formula  2023/06/20  16:30 - 18:00  سالن 3
 305 سید رحیم حسن پور اونجی  170827  IOL Power Calculation, Selecting Best Parameters and Formula  2023/06/20  16:30 - 18:00  سالن 3
 306 حميدرضا حسني  83103  IOL Power Calculation, Selecting Best Parameters and Formula  2023/06/20  16:30 - 18:00  سالن 3
 307 محمد جواد حفیظی  158829  IOL Power Calculation, Selecting Best Parameters and Formula  2023/06/20 <