ساختار کنگره

سی دومین کنگره سالیانه انجمن چشم پزشکی ایران (وبینار)

کنگره: 29 خرداد تا 1 تیرماه 1402 -دوشنبه الی پنجشنبه

 

                         

 


اخبــارحامیان کنگره