حاميان برگزاری

 حاميان برگزار سی‌ و دومين کنـگـره سـالیـانه انجمن چشم پزشکی ایران به ترتيب حروف

ردیف

شرکت

نوع حمایت

1

ابطحی طب

ناهار

3

ایران ممکو

شب کنگره

4

آمیکو یسنا پارس

ناهار

5

آیبک طب پارس

کیف

2

آیتک ویژن ایرانیان

جشنواره فیلم عکس

6

باهرمهد

شب کنگره

7

بینا چشم تهران

برک

8

بینا طب اپتیک

برک

9

پارس دیدگان

گل آرایی

10

پرتو صنعت پیرامون

DVD و  فلش    

11

پیشرفت درمان

برک

12

پیشگامان فن آوری لوتوس طب کیا

افتتاحیه - بند وهلدر

13

درسا طب درمان

آب

14

زیست ارکید فارمد

برک

15

صوفیا طب

برک

16

عالی پیام

برک

17

فجرشاهد

ناهار

18

گیفان

برک

19

لردگان

رزیدنت ها

20

مدیسا طب درمان

برک

21

سپاهان سامع

برک

22

 فن آوري آزمايشگاهي  برک

 


اخبــارحامیان کنگره