پیام دبیر

به نام پروردگار هستی بخش

خدای بزرگ را سپاسگزارم و بسیار خرسندم که پس از همه گیری چند ساله بیماری کووید ۱۹ ، بار دیگر شاهد برگزاری  کنگره سالانه  انجمن چشم پزشکی ایران به شیوه حضوری خواهیم بود و از این که افتخار دبیری علمی کنگره در این موقعیت خاص نصیب این حقیر شده، خرسندی من دوچندان شده است.

اگرچه دوران مشقت بار همه گیری بیماری، پیامدها و عوارض ناگوار بهداشتی، اجتماعی و اقتصادی فراوانی را همراه داشت، اما در این میان ما شاهد شکوفایی انسانیت و از خود گذشتگی همکاران عزیزمان در جهت خدمت به همنوعان خود بودیم. علاوه بر این، تغییر رویکرد برگزاری کنگره ها و سمینار ها از حضوری به مجازی، موقعیت بسیار مناسبی را برای دسترسی سریع و آسان جامعه پزشکی به دنیائی از اطلاعات فراهم نمود و این پدیده در رشته ما بسیار چشمگیر بود.

اکنون بار دیگر این موقعیت پیش آمده تا این روند با شیوه برگزاری کنگره های حضوری ادامه یابد. بدیهی است با توجه به توقف چند ساله، سازماندهی مجدد و شروع دوباره جلسات حضوری ، چالش هايی را به دنبال خواهد داشت، ولیکن یقین دارم که با تلاش همکاران اجرايی کنگره و به کار گیری تجربیات ارزشمند گذشته بر مشکلات پیش رو غلبه خواهیم کرد. با اینحال پیشاپیش از ایرادات احتمالی که پیش خواهد آمد از همکاران عزیز طلب بخشش می نماییم.

در پایان ضمن تشکر از  کلیه مسئولین و دست اندر کاران کنگره، از همکاران محترم چشم پزشک و رشته های وابسته درخواست دارم با حضور گسترده و درخشان خود به کنگره رونقی دوباره ببخشند.

به امید دیدار شما

دکتر سید محمد قریشی

دبیر علمی کنگره


اخبــارحامیان کنگره