پیام دبیر

به نام خدا

نظم ها ثابت نمی مانند، امپراطوری ها آمدند و رفتند. دانش و خدمت درمانی: معتبر ، با دوام و با ارزش می ماند. زمانی دانشگاه جهانی جندی شاپور را داشتیم چشم پزشکی هم تدریس می شد. غافل شدیم عقب افتادیم به فراموشی سپرده شدیم. برخاستیم دوباره شروع کردیم ادامه دادیم پیشرفت داشتیم. برگزاری کنگره چشم پزشکی یکی از همین : برخاستن ها ، شروع کردن ها و ادامه دادن ها می باشد که از حدود یک قرن پیش دانش چشم به همت آگاهان چشم پزشکی آن زمان پایه گذاری شده به تدریج با تلاش و پشتکار پیش کسوتان ادامه و رشد یافته است. یاد همه و شهدای مدافع سلامت را گرامی می داریم. اکنون نیز بر ماست که با مطالعه، تمرین، آموزش، همیاری به برگزاری کنگره سی و یکم در سال ۱۴۰۰ شمسی با سطح علمی بالا، مشارکت زیاد ، مفید برای ارائه خدمت بهتر و بیشتر به بیماران کمک نموده موجب سرافرازی کشور ایران در: داخل، ایران فرهنگی و جهان باشیم. سلامت باشید، سپاسگزارم.

دکتر علی طباطبائی


اخبــارحامیان کنگره